Praktyczne Rady (dla) Początkującego Indianisty

 

Matka Ziemia       Ogień
       
My - zlotowicze     Stowarzyszenia
       
Krąg     Spotkania
       
Indian time     Wziąć - nie wziąć
       
Fotografowanie     W tipi
       
Alkohol     ????
         
  Trzy dekady Zlotów Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian  


Informacje zawarte w Etykiecie Zlotowej Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian są zbiorem subiektywnych spostrzeżeń uczestników PRPI, zebranych na przestrzeni lat. Ich przestrzeganie może przyczynić się do lepszego zrozumienia zasad panujących na Zlotach, a także zapobiec nieporozumieniom. Wykorzystanie materiałów wyłącznie za podaniem źródła http://www.indianie.eco.pl i uzyskaniu
akceptacji.

statystyka