Matka Ziemia

 

Większość z uczestników zlotów szanuje Matkę Ziemię. Byłoby dobrze, gdyby szacunek dla niej okazywali wszyscy zlotowicze. Dlatego uprasza się o:

- nieużywanie detergentów w akwenach wodnych (do mycia będzie wyznaczona umywalnia)

- zabieranie niedopałków i innych śmieci ze sobą "w kieszeń" i wrzucanie do śmietnika

- uczestnikom zlotu zostaną rozdane worki na śmieci, które po napełnieniu należy wrzucać do ogólnego śmietnika - będzie wyznaczone ku temu miejsce

Teren na który przyjedziemy, po naszym wyjeździe powinien wyglądać możliwie tak samo, jak przed naszym przyjazdem.

Ażeby chociaż u nas nie było tak...:

'Ziemia płacze

Biali niszczą nasz kraj, powodują ciągły płacz natury. Rozcinają zieleń długimi nożami, niszczą zieleń, zieleń płacze.

Zabijają drzewa morderczą stalą, wyrządzają drzewom nieprawość, i drzewa płaczą.

Wyrywają wnętrze ziemi, zadają jej ból, i ziemia płacze.

Zatruwają wody naszych czystych rzek i czynią je mętnymi, ryby umierają, i zarówno rzeki, jak i ryby płaczą.

Tak więc widzicie: ryby i rzeki płaczą, drzewa płaczą, ziemia płacze, zieleń przestrzeni płacze - tak, biali powodują ciągły lament. Och, wy niewdzięcznicy! Was również dosięgnie cierpienie!

Wódz Kmenkuk; Sauk'

Informacje na podstawie subiektywnych spostrzeżeń i doświadczeń uczestników zlotów PRPI. Wykorzystanie materiałów wyłącznie po uzyskaniu akceptacji.