Praktyczne Rady (dla)Początkującego Indianisty

 

Kiedy bizony swobodnie przemierzały bezkresne prerie a Czerwony Człowiek bezpiecznie przemierzał Wyspę Żółwia - całe Istnienie rozumiało wzajemne, panujące wewnątrz niego Prawo Natury.

Kiedy do Wyspy Żółwia przybyli nowi ludzie, uważający się za posłańców Stwórcy i w jego imię niszczący Pierwsze Narody, przynieśli ze sobą strach przed własną tożsamością, zapomnienie o dawnych prawach.

Kiedy Czerwoni Ludzie zrozumieli i poczuli pustkę w miejscu Prawa Natury, poczuli również, że warto powrócić do starych, zapomnianych często praw, by na powrót stać się Ludźmi.

Kiedy wybierasz się na zlot przyjaciół Indian - osób bardzo często związanych blisko z kulturami Tubylczych Amerykanów - dobrze byłoby najpierw przypomnieć sobie o paru znanych Ci prawach i obowiązkach Człowieka. Często doskonale o nich wiesz a ich przestrzeganie było kiedyś naturalnym stanem każdej żyjącej istoty. Z czasem owe prawa zostały zapomniane, lecz jeśli uważnie będziesz szukał - mogą na powrót stać się Twoim udziałem.

ZLOT NIE JEST SPOSOBEM NA TANIE SPĘDZENIE WAKACJI

Zamysłem Autorów jest przede wszystkim przybliżenie nowym uczestnikom zlotów Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian (PRPI) obyczajów panujących podczas - przede wszystkim - letnich spotkań indianistycznych.

Widząc po raz pierwszy w życiu krąg rozstawionych tipi, mężczyzn i kobiety w indiańskich strojach, wiele nowych osób obawia się, czy ich zachowanie jest aby odpowiednie. Często po prostu nie wiedzą, co można, a czego nie powinno się robić na zlocie.

W poszczególnych działach omówione są - naszym zdaniem - najważniejsze zasady panujące na tego typu letnich spotkaniach. Oczywiście nie wszyscy zlotowicze podporządkowują się opisanym zwyczajom. Zlot jest miejscem odpoczynku i część osób tam przyjeżdżających chce po prostu spędzić czas w obozie w pewien może sposób zbliżonym do indiańskiego. W żadnym jednak razie, nie jest to obóz indiański, a opisane zwyczaje - choć wywodzić się mogą z tradycji Tubylczych Amerykanów - są normami od lat przyjętymi, praktykowanymi i wciąż tworzącymi się w kręgu indianistycznym w Polsce.

Dobrze jest pamiętać, że wśród indianistów, każdy ma nieco inny punkt widzenia. Żeby dobrze i przyjemnie spędzić czas, starajmy się wzajemnie szanować i akceptować. Miejmy szacunek dla siebie wzajemnie, a sami też będziemy szanowani przez innych. Liczmy się ze słowem starszych, podporządkujmy prostym zasadom, a Zlot na pewno stanie się miejscem i czasem jakie będziemy dobrze wspominać.

Poradnik jest oparty na subiektywnych odczuciach uczestników zlotów, wciąż również powstaje w oparciu o Wasze opinie, pomysły, wątpliwości. Jeśli masz jakieś pytania, rady, sugestie - prosimy o kontakt.

 

ZLOT NIE JEST SPOSOBEM NA TANIE SPĘDZENIE WAKACJI

Informacje na podstawie subiektywnych spostrzeżeń i doświadczeń uczestników zlotów PRPI. Wykorzystanie materiałów wyłącznie po uzyskaniu akceptacji.