Ogień

Od zarania dziejów ludzkich, ogień miał bardzo duże znaczenie we wszystkich kulturach. Tubylczy Amerykanie wiążą z ogniem wiele legend; podobnie jak Ziemia, Woda i Powietrze - jest dla nich jednym z ważniejszych elementów świata.

Centralne Ognisko - ma dla nas bardzo duże znaczenie. Corocznie, po zakończeniu zlotu, jedna z żagwi, jest zachowywana, aby dać początek ognisku kolejnego zlotu - przez co 'płonie ono stale' (o co, niezależnie od pogody, w trakcie każdego zlotu walczą nasi Strażnicy Ognia). Przy głównym ognisku nie przygotowujemy posiłków i napojów (możemy za to przynieść coś gotowego np. gorącą herbatę dla Strażników w zimną noc - polecamy takie nocne spotkanie przy głównym ogniu, Starażnikom Ognia jest miło że nie muszą siedzieć sami, a poza tym można popatrzeć na obóz nocą, co jest nieopisanym wrażeniem:));

- nie spożywamy i nie siedzimy z alkoholem przy Centralnym Ogniu, nie wrzucamy do niego śmieci (dotyczy to również prywatnych ognisk w tipi lub między namiotami)

- niedopałki - w dobrym tonie jest wykruszyć do ognia pozostałość tytoniu, a resztę wyrzucić do śmietnika

- dokładanie do Centralnego Ogniska - do ognia dokładają Strażnicy Ognia. Mogą się zwrócić jednak o pomoc do kogoś.

Informacje na podstawie subiektywnych spostrzeżeń i doświadczeń uczestników zlotów PRPI. Wykorzystanie materiałów wyłącznie po uzyskaniu akceptacji.