Zdjęcia

Wielu Indian (aczkolwiek nie wszyscy i nie zawsze) wierzyło, że robiąc im zdjęcia, kradnie się im duszę. Po śmierci nie trafi ona do indiańskiego nieba, tylko będzie zaklęta w zdjęciu. Dlatego Indianie często odmawiali robienia im zdjęć, dotyczyło to również robienia zdjęć ich świętym przedmiotom - fajkom, zawiniątkom. Również podczas ceremonii nie można było robić zdjęć - odbierało się wtedy siłę poszczególnym przedmiotom, wydarzeniom.

Chociaż generalnie nie jesteśmy Indianami, podzielamy często ich podejście do sprawy fotografowania.

Podczas ceremonii nie robimy żadnych zdjęć.

Zdjęcia można oczywiście robić podczas uroczystego otwarcia zlotu, przy wszelkich występach, zabawach, grach. Możemy też fotografować w każdej innej sytuacji, kiedy wyraźnie nie powiedziano, żeby nie robić zdjęć.

Nie poleca się robienia ukradkowych ujęć - można stracić film.

Na niektórych spotkaniach z udziałem Fajki, Zawiniątka, innych świętych przedmiotów - prawdopodobnie zostanie powiedziane, że nie należy robić zdjęć.

Ze względu na szacunek dla świętych - bądź po prostu ważnych dla nas przedmiotów - nie fotografujemy ich.

Informacje na podstawie subiektywnych spostrzeżeń i doświadczeń uczestników zlotów PRPI. Wykorzystanie materiałów wyłącznie po uzyskaniu akceptacji.