W minioną sobotę, 26.04.2008r.;  w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona tożsamości narodowej Indian.
Mimo początkowo małej frekwencji w imprezie uczestniczyło około 50 osób. Część  z nich stanowiły rodziny z dziećmi, które przyszły na towarzyszące sesji warsztaty rękodzieła indiańskiego. Nie mieliśmy funduszy na warsztaty i występ dużego zespołu tańców pow-wow, ale w dniu sesji udało nam się namówić  dwoje przyjaciół na  krótki występ taneczny gratis. Tym razem mieliśmy mniej prelegentów niż poprzednio, a więc każdy z nich miał dobrą sposobność by podzielić się z nami swoją wiedzą.
Gościem szczególnym był Pan James Wolf, Attache Kulturalny Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki, którego referat był szczególnie ciekawy  ze względu na  rzetelne przedstawienie tematu, bez omijania treści drażliwych i często niejednoznacznych.
Jak zwykle swoją ogromną wiedzą i pamięcią wykazał się pisarz Jarosław Wojtczak, który szczegółowo opowiedział o wydarzeniach związanych z masakrą nad  Wounded Knee w 1890 roku – o podłożu politycznym i gospodarczym, o tańcu ducha, uzbrojeniu it.p. Zostało to zilustrowane licznymi fotografiami.
Jak zwykle socjologiczny referat o etniczności wygłosiła uważająca się zawsze za członkinię naszego Ruchu prof.Ewa Nowicka-Rusek.
Nasz działacz i korespondent Darek Kachlak podzielił się skomplikowaną i szeroką wiedzą na temat poczucia narodowego Indian w XX wieku, a także dawniej. Wiele informacji dotyczyło okupacji Wounded Knee w 1973 roku, której 35 rocznica była inspiracją do zorganizowania sesji.
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się warsztaty robienia łapaczy snu – dla dorosłych oraz specjalne warsztaty rękodzieła indiańskiego dla dzieci. Zostały one sprawnie przeprowadzone przez panią Wandę Nowicką i Agnieszkę Miłosek.
Zaciekawienie  publiczności i mediów budziły nasze eksponaty wystawione w gablotach muzealnych oraz stoiska książkowe. Na zakończenie sesji 10 książek ufundowanych przez wydawnictwo Bellona trafiło do osób, które prawidłowo odpowiedziały na pytania konkursowe dotyczące omawianych na sesji tematów.
Mam nadzieję, że chociaż niektóre treści przekazane nam podczas sesji będą mogły w przyszłości dotrzeć także do pozostałych indianistów. Jednocześnie wszystkim osobom, które włączyły się w organizację tej imprezy serdecznie dziękuję – Jola Giers