Dzień Ziemi dnia 27 kwietnia 2008 r. godz. 10.00 - 22.00

Dnia 27. kwietnia 2008 roku, na warszawskich Polach Mokotowskich, odbędzie się po raz kolejny festyn z okazji obchodów Dnia Ziemi.

W tym roku hasło przewodnie to: 

KLIMAT W POTRZEBIE 

Tak jak w ubiegłych latach, dzięki zaangażowaniu Dariusza Morsztyna - Biegnącego Wilka oraz członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia i Ruchu Przyjaciół Indian, powstanie wioska indiańska. Na jej terenie odbywać się będą różne indianistyczne wydarzenia, w tym wiele atrakcji dla dzieci, ale nie tylko. Przewidziany jest również występ grupy tanecznej prezentującej współczesne tańce indiańskie Pow-wow.

 Najważniejszym jednak wydarzeniem ze strony indianistycznej będzie Marsz na Rzecz Matki Ziemi mający bezpośredni związek z Najdłuższym Marszem odbywającym się w tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych.

Odbędą się dwie edycje Marszu - każdy z nich rozpoczęty tradycyjnym Kręgiem uczestników. Spotkanie w Kręgu rozpocznie się okadzeniem szałwią i modlitwą. Prowadzący opowie w paru słowach o idei Marszu. Później, razem ze Staffem, flagami indiańskimi, przemaszerujemy po Polach aż na scenę, na której odbędą się pokazy tańców Pow-wow. Do Kręgu oraz Marszu zaproszeni są wszyscy, którym bliskie są idee troski o Matkę Ziemię. 

Z uwagi na obecność w czasie ceremonii przedmiotów uznawanych za święte zarówno przez tubylczych Amerykanów oraz członków Stowarzyszenia Przyjaciół Indian, Organizatorzy proszą o uszanowanie czasu i miejsca poprzez nie spożywanie i nie bycie pod wpływem środków odurzających.

Trasa Marszu będzie przebiegała przez całe Pola Mokotowskie:
Spotkanie o godzinie 12:00 w wiosce indiańskiej, przemarsz i występ o 13:00 na scenie
Spotkanie o 15:00 w wiosce indiańskiej, przemarsz i występ o 16:00 na scenie wraz z uroczystą przemową, pokazami współczesnych tańców Pow-wow oraz wspólnym tańcem z publicznością.

Osoby chętne do wzięcia udziału w Kręgu i Marszu, proszone są w miarę możliwości o wzięcie elementów indiańskich oraz flag z symbolami indiańskimi.

Ideą Marszu jest informowanie możliwie dużej ilości uczestników Dnia Ziemi o zmianach klimatycznych dotykających tak Polski, jak i całego świata - na przykładzie ludów tubylczych Ameryki. Marsz będzie również wyrażeniem szacunki i troski o Matkę Ziemię, a hasłami przewodnimi będą podobnie jak w Najdłuższym Marszu:


Całe Życie jest Święte, Ocalmy Matkę Ziemię.

Będziemy iść dla Siódmego Pokolenia, dla naszej młodzieży, dla sprawiedliwości, dla uzdrowienia Matki Ziemi, dla uzdrowienia naszych ludzi cierpiących z powodu cukrzycy, chorób serca, alkoholizmu, uzależnienia od narkotyków i innych chorób.

Całe Życie jest Święte, Chrońmy Święte Miejsca, Zadbajmy o Matkę Ziemię.

Plan Marszu przewiduje przejście "pocztu sztandarowego" ze staff'em towarzyszącym Biegowi Dla Tradycji 2006 , flagami indiańskimi. Zapraszamy wszystkich, którym bliskie są idee i przesłanie Marszu, którzy chcą wyrazić troskę o Matkę Ziemię. Mamy możliwość wyrażenia swojego zaangażowania w ochronę Ziemi w sposób jak najbardziej indiański. Nie wolno nam zapomnieć, że to jedna Ziemia co nas nosi!

 

Zainteresowanych udziałem w obchodach Dnia Ziemi prosimy o kontakt z Polskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Indian na adres: pspi(at)pspi.org.pl
Tom LaBlanc
"Jedność (Oneness)

Starcy obawiają się, że wkrótce nie będzie już Indiańskiego Języka
Starcy obawiają się, że wkrótce nie będzie już Indiańskich Pieśni
Starcy obawiają się, że wkrótce nie będzie już Indiańskich Modlitw

Koniec świata!

Bowiem życie Indianina
jest codzienną manifestacją naturalnej modlitwy życia w równowadze z pierwotnymi pieśniami harmonii.
Jeśli tego nie uznamy, to nikt nie będzie już miał
języka, tylko hałas
pieśni, tylko dźwięki
modlitw, tylko obawy

JEDEN OCEAN
JEDNA ZIEMIA
JEDEN LUD
JEDNOŚĆ W JEDNYM ŻYCIU

To musimy wszyscy przełożyć na nasze języki
To musimy wszyscy wyśpiewać w naszych pieśniach
To musimy wszyscy zawrzeć w swoich modlitwach

JEDEN OCEAN
JEDNA ZIEMIA
JEDEN LUD
JEDNOŚĆ W JEDNYM ŻYCIU"Plan obchodów Dnia Ziemi ze strony Organizatora